Výsledky soutěží


 

     Soutěže ZUŠ, vyhlášené MŠMT ČR - okresní kola soutěží.

           

Ve školním roce 2008/2009 vyhlásilo MŠMT ČR pro základní umělecké školy soutěž hudebního oboru ( hra na lidové nástroje, sólový a komorní zpěv, hra na dechové nástroje a bicí nástroje a hra houslových a smyčcových souborů a žákovských orchestrů) a přehlídku tanečního oboru.

Již tradičně, vždy 1x za tři roky je pořadatelem okresní přehlídky tanečního oboru na okrese Vyškov ZUŠ Ivanovice na Hané, díky ideálním podmínkám a krásnému prostředí kulturního domu v Ivanovicích n.H.

V úterý 10. února se představilo se svými vystoupeními několik desítek žáků tanečních oddělení ZUŠ z Vyškova, Rousínova a Ivanovic n.H. a ve 4 věkových kategoriích ( II. - V.) předvedli odborné porotě i veřejnosti nastudované choreografie v tanečních disciplinách - lidový, historický a současný tanec. Krajská odborná porota, v jejímž čele zasedla Eva Holenková ( ředitelka a učitelka TO ZUŠ Brno, Slunná ul.), členky poroty Jana Neubergerová (bývalá předsedkyně ústřední umělecké rady a učitelka TO ZUŠ Brno, Vídeňská) a Miluše Jeřábková ( ředitelka a učitelka TO soukromé ZUŠ v Blansku) přihlížela nejen k samotnému výkonu jednotlivých skupin, ale hodnotila také choreografii - nápaditost třídních učitelů, výběr vhodné hudební předlohy a její adekvátnost věku a duši tanečníka, kostýmů a osvětlení a také technickou vybavenost tanečníků a jejich spjatost s hudbou.

Po dlouhém a náročném hodnocení ocenila porota práci jednotlivých pedagogů a zaslouženě udělila za choreografie i samotné provedení jednotlivých skladeb řadu uznání:

 

II. kateg.: skladba „Hejkálek a hejkálenky“ - ZUŠ Vyškov, tř. učitelka T. Švarcová - návrh na postup do krajského kola za temperamentní projev a výtvarné řešení kostýmů ( postup do krajského kola je závislý na počtu soutěžních kolektivů po ukončení okresních kol v jihomoravském kraji).

 

II. kateg.: skladba „ Když jsem já sloužil“ - ZUŠ Ivanovice n.H., tř. uč. H. Suchomelová - za interpretaci a vtipné zpracování námětu.

 

III. kateg.: „ Dobové tance“ - ZUŠ Ivanovice n.H., tř. uč. H. Suchomelová - za působivé scénické a výtvarné řešení.

 

IV. kateg.: skladba „ Sluníčko“ - ZUŠ Rousínov, tř. uč. J. Pinterová - za pohybovou připravenost dívek.

 

V. kateg.: skladba „ Zlá královna“ - ZUŠ Vyškov, tř. uč. T. Švarcová - za působivou scénu.

 

 

V. kateg.: skladba „ Verde que te guiero verde“ - ZUŠ Vyškov, tř. uč. T. Švarcová - za prostorové řešení.

 

Pořadatelem okresního kola soutěže pěveckého odd. byla 17. února ZUŠ Vyškov.  Naši ZUŠ úspěšně reprezentovali 3 žáci :

Ve II. kategorii získal Vladislav Skácel -  tř. uč. Rostislav Baláž  1. místo s postupem do oblastního kola. 

V VI. a VII. kategorii získaly žákyně Karolína Lankašová a Tereza Nejedlíková ( tř. uč. M. Kľúčová) velmi pěkná - 2. místa.

 

Oblastním kole soutěže pěveckého odd. se konalo 18. března v Kyjově - Vladislav Skácel získal ve II. kategorii velmi pěkné 3. místo.

 

Okresní kolo soutěže dechových nástrojů se konalo 19. února v Bučovicích. Také zde byli žáci naší školy úspěšní a získali v náročné konkurenci vybraných žáků ZUŠ okresu Vyškov velmi pěkná umístění a ocenění. Ve hře na zobcovou flétnu se soutěže zúčastnili :

 I. kateg.: Hodinka Pavel        -           2. místo, tř. uč. Mgr. K. Sedlák

 II. kateg.: Krejčiříková Petra -           2. místo, tř. uč. J. Krejsová

III. kateg.: Vodičková Petra    -           3. místo, tř. uč. A. Zeman

IV. kateg.: Jachanová Jitka     -           3. místo, tř. uč. A. Zeman

IV. kateg.: Trávníčková Nikol            -           ČU, tř. uč. J. Spáčil

Velmi zdařilé výkony předvedli naši žáci ve hře na saxofon :

VIII. kateg. : Voříšek Jaroslav            -           1. místo s postupem do oblastního kola, tř. uč. Aleš Zeman

    IX. kateg.: Dvořáčková Michaela - 1. místo, tř. uč. L. Palko

 

Oblastní kolo soutěže ve hře na saxofon se konalo 19. března v Blansku - Jaroslav Voříšek získal

v VIII. kateg. vynikající 1. místo.

 37. mezinárodní dětská výtvarná výstava, pořádaná "Památníkem Lidice" - žáci výtvarného oddělení ZUŠ Ivanovice na Hané (tř. učitelka Milada Peigerová) se úspěšně výstavy zúčastnili a získali Čestná uznání:

Ptáčková Simona                                                -     kategorie 10 let

Otevřelová Gabriela                                            -     kategorie 12 let

Brunclíková Martina                                            -      kategorie 14 let

Němcová Monika                                                -      kategorie 15 let           

 

Ředitelství ZUŠ Ivanovice n. H. touto cestou blahopřeje všem zúčastněným k dosaženým výsledkům a děkuje za vzornou reprezentaci školy.

 


Kontakt

ZUŠ Ivanovice na Hané

Rostislavova 616
Ivanovice na Hané
683 23


517 363 332, 517 363 815