ZF, klávesy, KH, korepetice TO, PHV  Mgr. Sedlák Kamil

 Pracovníci školy

 

Od 1. září probíhá výuka na pracovištích:

ZUŠ Ivanovice n.H. - obor hudební, taneční, výtvarný

Pobočka ZUŠ v Pustiměři - obor hudební, výtvarný ( výuka HO probíhá v budově OÚ Pustiměř, výuka VO v budově bývalé školní družiny ZŠ ).

Odloučená pracoviště:

Švábenice obor hudební, taneční ( výuka probíhá v ZŠ Švábenice )
Moravské Málkovice obor hudební ( výuka probíhá v budově ZŠ Mor. Málkovice )
Hoštice - Heroltice obor hudební ( výuka probíhá v budově ZŠ Hoštice - Heroltice )
Vyškov obor hudební ( výuka probíhá v budově ZŠ Vyškov, Nádražní 5 )
Chvalkovice n. H. obor hudební ( výuka probíhá v budově MŠ )
Medlovice obor hudební ( výuka probíhá v budově MŠ )
Orlovice obor hudební ( výuka probíhá v budově MŠ )
Drysice obor hudební ( výuka probíhá v budově MŠ )

 Personální obsazení ZUŠ dle jednotlivých pracovišť:

 

Ivanovice na Hané:
   
Mgr. Kamil Sedlák  ředitel ZF, klávesy. KH, korepetice TO, PHV
     
Straková Katarína  učitelka  klavír, klávesy, korepetice
   
Kl'účová Monika  učitelka  zpěv
Baláž Rostislav  učitel  zpěv, sborový zpěv, ZF
Zeman Aleš  učitel  ZF, klarinet, saxofon
Spáčil Zdeněk  učitel  PHV, HN, ZF
Sedláková Barbora  učitelka  klávesy, klavír
Vybíralová Lucie  učitelka  TO
Peigerová Milada  učitelka  VO
Krejsová Jana  učitelka  PHV MŠ
Vítková Zdeňka  ekonomka  
Pustiměř:
   
 Lacinová Yvona  učitelka  klavír, klávesy, VO
 Zeman Aleš  učitel  ZF, KH, housle, klarinet,
 Krejsa Lukáš  učitel  klávesy, klavír
 Krejsová Jana  učitelka  ZF, KH
 Spáčil Zdeněk  učitel  ZF, PHV, HN
 

Straková Katarína

Kľúčová Monika 

Dorazil Tomáš

učitelka

učitelka

učitel

klávesy, klavír

zpěv

klávesy

 Švábenice:
   
     Tkadlec Vojtěch učitel  ZF, klávesy, KH, korepetice TO, PHV 

Vybíralová Lucie

Sedláková Barbora

Kľúčová Monika

učitelka 

učitelka

učitelka

 TO

klavír, klávesy

zpěv

 Moravské Málkovice:
   
 Krejsa Lukáš učitel  klávesy, klavír, ZF, HN 
 Hoštice - Heroltice:
   
     
 Krejsová Jana učitelka  ZF, HN, PHV 
Vyškov:
   
Straková Katarína učitelka klavír, KH, HN
Chvalkovice na Hané:
   
 Krejsová Jana  učitelka  PHV MŠ
Orlovice:
   
Krejsová Jana učitelka PHV MŠ
Drysice:
   
Krejsová Jana učitelka PHV MŠ
Medlovice:
   
Mgr. Sedlák Kamil učitel PHV MŠ